Sortera efter status
Pågående
Avslutade
Sortera efter projekttyp
Alla
Byggservice
Entreprenad
 • Entreprenad
  Om- och tillbyggnad av Lagmansskolan
  Mjölby

  Gärahovs Bygg har skrivit avtal med byggherren Mjölby kommun för renovering och tillbyggnad av Lagmansskolan i Mjölby.

  Projektet består av renovering på ca 7000kvm och tillbyggnad på ca 2000kvm. Nybyggnaden kommer utföras som ett PHI-passivhus och certifieras enligt PassiveHouse Classic. I tillbyggnaden ska bl.a. ett nytt storkök upprättas.

  I entreprenaden ingår även iordningsställande av utemiljö.

 • Entreprenad
  Tranebergsängen, Bromma
  Bromma

  Gärahovs Bygg skriver kontrakt med Riksbyggen om att bygga ett lamellhus med 50 lägenheter från ett till fyra rum och kök i Bromma.

  Alla lägenheter har balkong, terrass eller uteplats som blickar ut mot Tranebergsängen.

  På entréplan byggs även gemensamhetslokal och till huset anläggs även 30 parkeringsplatser med carport.

   

  Läs mer på Riksbyggens hemsida.

 • Entreprenad
  Kv. Bergsgård
  Halmstad

  Gärahovs Bygg har skrivit avtal med byggherre Tylösand Fastigheter AB för uppförandet av Kv. Bergsgård i Tylösand.

  Utmed Gamla Tylösandsvägen uppförs totalt 40 lägenheter fördelade på 3 flerbostadshus och 2 stadsradhus.

  Även komplementbyggnader så som förråd och miljöstation uppförs på området.

  Totalentreprenaden utförs av Distrikt Skåne Entreprenad och påbörjas i augusti 2021.

 • Entreprenad
  Länsstyrelsen Jönköping
  Jönköping

  I Distrikt Jönköping ligger nu ett nytt projekt i startgropen. Åt byggherren Castellum skall en totalrenovering ske av Länsstyrelsen i Jönköping. Generalentreprenaden omfattar en ombyggnation/renovering om ca 8000m2. I entreprenaden ingår även att förse hela byggnaden med ny putsfasad inkl. tilläggsisolering samt ett helt nytt teknikrum.

   

 • Loading...