Sortera efter status
Pågående
Avslutade
Sortera efter projekttyp
Alla
Byggservice
Entreprenad
  • Entreprenad
    Mossenskolan – vård- & omsorgsboende
    Motala

    På området Mossen i centrala Motala uppför Gärahovs Bygg ett nytt vård- & omsorgsboende åt Mossenskolans Fastighets AB. Projektet består av en huskropp på tre våningar med 54st lägenheter och allmänytor såsom kök, personalutrymmen samt atriumgård. Total yta blir 4950kvm och beräknas stå klart för inflyttning under våren 2020.

  • Loading...