Ängshusen

Gärahovs Bygg har fått uppdraget av Byggherren Tosito att uppföra hus B & C i projektet Ängshusen med option på hus A som uppförs i ett senare skede.

Totalt innefattar de båda husen 40 bostadsrätter på 2-4 r.o.k i två huskroppar och byggs i  fyra respektive sex våningar – hus C planeras att krönas med en takterrass. Samtliga hus rymmer toppmoderna lägenheter, bara ett stenkast från Vätterns strand.

Husen kommer byggas i prefab betong och kläs sedan med träpanel.

Byggherre: Tosito
Projektansvarig: Rickard Wackt
Beräknat startdatum: September 2019
Beräknat slutdatum: Mars 2021
Strandängens vändplan, Jönköping, Sverige