Atea

Gärahovs Bygg har skrivit avtal med Logistic Contractor där vi hjälper till med snickerientreprenaden åt företaget ATEA Logistics i deras nya  produktions- och logistikanläggning. Anläggningen ska fungera som centrallager för hela koncernen och här byggs också en toppmodern recyclingavdelning för att ta hand om och återvinna gamla IT-produkter.
Totalt är det 27 000 kvm som ska byggas och mark för projektet har förvärvats i anslutning till Växjö Småland Airport. Atea har tecknat ett tolvårigt hyresavtal för lokalen med Logistic Contractor, och ska flytta in under våren 2019.

Byggherre: Logistic Contractor
Projektansvarig: Morgan Lindkvist
Beräknat slutdatum: Våren 2019
Kontraktsumma: 19,9 Mkr