Elinegård KV. C

Projektet Elinegård kvarter C är en del av den nya stadsdelen Elinegård som är beläget längs med kalkbrottet i de södra delarna av Malmö. Här byggs lägenheter, radhus och villor men även skolor, parker och butiker. Projektet pågår över flera år och när det är klart kommer här finnas ca 2000 bostäder.

Gärahovs Bygg uppför kvarter C vilket består av 77 lägenheter med en BOA på 4321 kvm samt en butik i bottenplan med en LOA på 1980 kvm. Bygganden skall Svanenmärkas.

 

 

Byggherre: Bonava Sverige AB
Projektansvarig: Marek Dulko
Beräknat startdatum: Maj 2017
Beräknat slutdatum: Februari 2019
Kontraktsumma: ca 140 mkr