Förskolan på Hofs Park

På Hofs Park, ett nytt kvarter mellan Kungsvägen och Harsövägen i Växjö, har APP Properties gett Gärahovs Bygg i uppdrag att uppföra en ny förskola.

Byggnaden som kommer uppföras i trä är ritad av Fojab Arkitekter.

Byggnaden kommer innehålla 5 avdelningar över på våningar på ca 1000kvm. Ett tillagningskök byggs i anslutning till avdelningarna samt utemiljö och förrådsbyggnader.

Byggherre: APP Properties
Projektansvarig: Anton Fredholm
Beräknat startdatum: Våren 2020
Beräknat slutdatum: Juli 2021
Korsövägen 18, 352 44 Växjö, Sverige