Kastanjens förskola

Gärahovs Byggservice i Värnamo har fått i uppdrag av Gislaveds kommun att genomföra renoveringen av byggnad C på Åsenskolan i Anderstorp. Projektet innebär en totalrenovering av befintlig byggnad på ca 1400kvm med ändring av planlösning samt ytskiktsbyten för att anpassa byggnaden till förskole- och fritidshemsverksamhet . Det blir även nya installationer avseende el och VVS. Ett nytt trapphus och hisschakt skall byggas till på framsidan av byggnaden då förskoleverksamheten kommer finnas på flera våningar. Det byggs även till ett miljöhus för avfallssortering samt förråd. På baksidan uppförs en helt ny utemiljö anpassad för verksamheten.

 

 

Byggherre: Gislaveds Kommun
Projektansvarig: Henrik Sandahl & David Hansen
Beräknat startdatum: Januari 2018
Beräknat slutdatum: Q1 2019
Kontraktsumma: 23.8 Mkr
Svarvaretorpsvägen 8, Anderstorp, Sverige