Katrinelund Seniorboende

Gärahovs Bygg har nu påbörjat projekt Katrinelund Seniorboende. Projektet består av 88 nyproducerade lägenheter som skall stå klart till hösten 2022.

Beställaren; MKB Fastighets AB, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 24 600 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö.

Bostadsrätterna är 1-3 rum och kök från 34 till 96kvm. I huset byggs även ett gym och gemensamma lokaler.

Byggherre: MKB Fastighets AB
Projektansvarig: Ola Jarleklint
Beräknat startdatum: September 2020
Beräknat slutdatum: September 2022
Kontraktsumma: 84mkr
Katrinelund, 212 18 Malmö, Sverige