Kv. Bergsgård

Gärahovs Bygg har skrivit avtal med byggherre Tylösand Fastigheter AB för uppförandet av Kv. Bergsgård i Tylösand.

Utmed Gamla Tylösandsvägen uppförs totalt 40 lägenheter fördelade på 3 flerbostadshus och 2 stadsradhus.

Även komplementbyggnader så som förråd och miljöstation uppförs på området.

Totalentreprenaden utförs av Distrikt Skåne Entreprenad och påbörjas i augusti 2021.

Byggherre: Tylösand Fastigheter AB
Projektansvarig: Henrik Larsson
Beräknat startdatum: Augusti 2021
Beräknat slutdatum: Februari 2023
Kontraktsumma: 81 mkr
Gamla Tylösandsvägen 98, 302 41 Halmstad, Sverige