Kv. Ögongloben

Projektet kv. Ögongloben innebär en ombyggnation av befintlig kontorsdel samt omställning av befintlig verkstadsdel till att inrymma kontor, laboratorium och förråd. Den totala ytan mäter ca. 2800kvm.

Lokalen anpassas för SVP Worldwide:s verksamhet med över 100 anställda.

Ombyggnationen inkluderar även komplettering med över 300kvm fasadglas,  en 23meter lång inlastningsramp för verksamhet i källarplan samt parkeringsytor.

 

Byggherre: Castellum
Projektansvarig: Hannes Gustavsson
Beräknat startdatum: December 2019
Beräknat slutdatum: Oktober 2020
Kontraktsumma: 17,5 Mkr
Soldattorpsgatan 3, 554 74 Jönköping, Sverige