Länsstyrelsen Jönköping

I Distrikt Jönköping ligger nu ett nytt projekt i startgropen. Åt byggherren Castellum skall en totalrenovering ske av Länsstyrelsen i Jönköping. Generalentreprenaden omfattar en ombyggnation/renovering om ca 8000m2. I entreprenaden ingår även att förse hela byggnaden med ny putsfasad inkl. tilläggsisolering samt ett helt nytt teknikrum.

 

Byggherre: Castellum
Projektansvarig: Sammy El Masry
Beräknat startdatum: Augusti 2021
Beräknat slutdatum: Augusti 2022
Kontraktsumma: 70 Mkr
Hamngatan 4, 553 16 Jönköping, Sverige