Mossenskolan – vård- & omsorgsboende

På området Mossen i centrala Motala uppför Gärahovs Bygg ett nytt vård- & omsorgsboende åt Mossenskolans Fastighets AB. Projektet består av en huskropp på tre våningar med 54st lägenheter och allmänytor såsom kök, personalutrymmen samt atriumgård. Total yta blir 4950kvm och beräknas stå klart för inflyttning under våren 2020.

Byggherre: Mossenskolans Fastighets AB
Projektansvarig: LG Wiss
Beräknat startdatum: November 2018
Beräknat slutdatum: April 2020
Kontraktsumma: 97mkr
Prinsgatan 30, Motala, Sverige