Om- och tillbyggnad av Lagmansskolan

Gärahovs Bygg har skrivit avtal med byggherren Mjölby kommun för renovering och tillbyggnad av Lagmansskolan i Mjölby.

Projektet består av renovering på ca 7000kvm och tillbyggnad på ca 2000kvm. Nybyggnaden kommer utföras som ett PHI-passivhus och certifieras enligt PassiveHouse Classic. I tillbyggnaden ska bl.a. ett nytt storkök upprättas.

I entreprenaden ingår även iordningsställande av utemiljö.

Byggherre: Mjölby Kommun
Projektansvarig: Johan Åström
Beräknat startdatum: Augusti 2022
Beräknat slutdatum: Februari 2024
Kontraktsumma: 159.8 Mkr
Lagmansgatan 34, 595 52 Mjölby, Sverige