Padelhall i Växjö

I Växjö uppför Gärahovs Bygg en ny padelhall åt byggherre APP Properties.

Hallen kommer bestå utav 15 banor varav 2 är singelbanor.

Hallen kommer stå klar vid årsskiftet.

Byggherre: APP Properties
Projektansvarig: Daniel Larsson
Beräknat startdatum: Maj 2021
Beräknat slutdatum: Januari 2022
Arabygatan 15, 352 46 Växjö, Sverige