Säby

Gärahovs Bygg startar ett nytt projekt i Järfälla – Säby. Ett flerbostadshus med 92 mindre bostadsrätter ska uppföras åt byggherren Caracol.
Samtliga lägenheter byggs med färdiga trämoduler där golv, målning, kök mm monteras i fabrik. När modulerna är på plats utförs putsfasad, finplanering och div mindre invändiga kompletteringar.

Byggherre: Caracol
Projektansvarig: Thomas Augustsson
Beräknat startdatum: Maj 2020
Beräknat slutdatum: December 2020
Kontraktsumma: 59 mkr
Flyginfarten 14, 177 38 Järfälla, Sverige