Hur vi jobbar

Entreprenad är Gärahovs Byggs största affärsområde där vi utför samtliga typer av entreprenader samt fastighetsprojekt i egen regi. Vi bygger bostäder, offentliga byggnader och industrilokaler och finns verksamma inom distrikten Stockholm, Linköping, Jönköping och Malmö.

 

 

"Tillsammans bygger vi hållbara fastigheter för framtida generationer."

Vi sätter våra kunder i fokus med ett ärligt och öppet samarbete. Vi strävar alltid efter att erbjuda rätt kvalitet till rätt pris oavsett konjunktur och är en trygg partner till våra kunder. Oväntade händelser kan uppstå och vi står ofta inför utmaningar. Genom att ge våra medarbetare utrymme att ta beslut och vara nytänkande ställs höga krav på lyhördhet och ansvarstagande. Ett nära och engagerat samarbete är därför grundstenen för att hitta hållbara lösningar på de utmaningar som projektet står inför.

 

Tillsammans bygger vi hållbara fastigheter för framtida generationer.